Hem  |  Privatpersoner  |  Företag & organisationer  |  KBT  |  Om företaget  |  Kontakt
 

Välkommen!

Har du som privatperson eller arbetsgivare problem
med något av följande?
·
Sorg, stress eller livskris
· Rädsla, oro, ångest
· Problem med sociala kontakter och relationer
· Förändring, oro eller konflikter hemma eller på jobbet
· Frånvaro som påverkar arbetsresultatet
Ett vägval i livet där du känner dig vilsen

Här finns möjligheter till förändring!
Kognitiva samtal Sverige erbjuder privatkunder och företagskunder individanpassad KBT-terapi (kognitiv beteendeterapi).

Arbetet som kognitiv samtalsterapeut sker under sekretess. Kontinuerlig fortbildning garanterar en god kvalité i företagets verksamhet.


 
 
Kognitiva Samtal Sverige
     Omtanke om hela människan.
”Livet kan bara förstås baklänges, men måste levas framlänges”
(S.Kierkegaard)

Annika Bäckman
info@kognitivasamtalsverige.se

©Kognitiva Samtal Sverige 2017