Hem  |  Privatpersoner  |  Företag & organisationer  |  KBT  |  Om företaget  |  Kontakt
 

Välkommen!

Har du som privatperson eller arbetsgivare problem
med något av följande?

· Sorg, stress eller livskris
· Rädsla, oro, ångest
· Problem med sociala kontakter och relationer
· Förändring, oro eller konflikter hemma eller på jobbet
· Frånvaro som påverkar arbetsresultatet
 
Här finns möjligheter till förändring!
Kognitiva samtal Sverige erbjuder privatkunder och företagskunder individanpassad KBT-terapi (kognitiv beteendeterapi).¨

Arbetet som kognitiv samtalsterapeut sker under sekretess. Kontinuerlig fortbildning garanterar en god kvalité i företagets verksamhet.


 
 
Kognitiva Samtal Sverige
     Omtanke om hela människan.
”Att våga, är att förlora fotfästet ett litet tag, men att inte våga, är att förlora sig själv”

Annika Bäckman
info@kognitivasamtalsverige.se

©Kognitiva Samtal Sverige 2017