HLR utbildning på aktivitetscenter i Stockholm

För de som arbetar med särskilda riskgrupper i Stockholm, utan att ha någon egentlig sjukvårdsutbildning, så kan en HLR utbildning starkt rekommenderas.

Personalen på aktivitetscentret för äldre i Stockholm hade ständigt fullt upp. Syftet med centret var att äldre människor, som till största delen klarade sig själva i hemmet, skulle erbjudas möjlighet att träffa andra och att ha något att hitta på under dagarna. Det erbjöds även vissa måltider till självkostnadspris.

Det var alltså lite som ett dagis för äldre, vilka också ofta behövde lika mycket omvårdnad som småbarn gjorde. Skillnaden var att de var skröpligare än vad barn är. Mer än en gång hade det hänt att personalen hade varit tvungna att ringa efter ambulans när någon hade säckat ihop.

HLR utbildning för personalen

De som arbetade på centret hade ingen sjukvårdsutbildning. Men kommunen, som ansvarade för centret, insåg att de behövde ge de anställda grundläggande kunskaper i det mest nödvändiga. Därför anlitade de en firma som erbjöd HLR-utbildning i Stockholm. Initiativet blev mycket uppskattat.

De som gav utbildningen lärde centrets personal alla de vanliga kontroller som kunde behövas när sjukdom eller olycka var framme, liksom de ordinarie handgreppen för HLR. Men de kom också med extra råd och anvisningar gällande vad de kunde behöva tänka på i samband med livräddning av äldre, som kanske led av benskörhet eller annat som kunde ge problem om de gav HLR. Utbildningen gjorde att centrets personal kunde känna sig lugnare i jobbet, väl förberedda på allt som kunde hända.