Anmäl ditt barn till barngymnastik

En av nycklarna till ett hälsosamt liv handlar om motion och ju tidigare man kan inse det, desto bättre är det. Vi rör oss dock tyvärr allt mindre och detta märks framförallt i större städer som exempelvis Stockholm där man under senare år blivit allt bekvämare och latare. Detta är ett problem som digitaliseringen av samhället fört med sig och som gäller alla – från barn till vuxna. Här måste vi gemensamt och inte bara i Stockholm hitta en lösning innan det är för sent. Med för sent menar vi att en sämre fysisk status för med sig följdsjukdomar som kostar samhället en massa pengar – utöver då förstås att den som drabbas får ett rent helvete, ursäkta uttrycket.

Alltså måste man redan i en tidig ålder få sina barn att inse hur en roligt det kan vara med idrott och här spelar en sak som exempelvis barngymnastik en stor roll. Med barngymnastik lär man nämligen barnen – på ett pedagogiskt sätt – att hantera sin egen kropp, att utforska sig själv, att träffa andra barn och hur roligt det verkligen är att röra på sig. I Stockholm ser man att just barngymnastik fungerar som ett utmärkt sätt som komplement till den ordinarie skolidrotten och detta är också något som verkligen behövs då den senare har drabbats av allt fler nedskärningar som i sin tur leder till betydligt sämre skolresultat även i övrigt.

Det är här våra politiker tänker fel – att idrotta ger en slags ventil där överskottsenergi får en chans att komma ut. Drar man då in på en så pass viktig sak som skolidrotten, ja då förstår man också varför föräldrar i Stockholm söker sig till andra alternativ dit vi alltså räknar barngymnastik. Att låta sina barn delta i barngymnastik någon eller några gånger i veckan ger nämligen mer harmoni även i hemmet och man slipper den stress som ett överaktivt och understimulerat barn kan föra med sig – detta inte bara i Stockholm utan i hela landet.

Barngymnastik ger alltså ett mervärde till en hel familj och detta utöver de fördelar vi nämnde ovan i form av att den fysiska- och psykiska förmågan höjs avsevärt hos barnen i fråga. Det här med barngymnastik är något som vi verkligen får hoppas att det sprids från Stockholm även till andra städer. Vem vet, kanske är det just ditt barn som är nästa Veronica Wagner?

Barngymnastik anpassas efter varje individ

Det fina med barngymnastik är att man ser till varje barns speciella behov. Barngymnastik anpassas nämligen både efter ålder samt vilka förmågor barnet har och här kan det alltså handla om att man – istället för vanligt gymnastik – kanske låter vissa barn dansa och sjunga. Det handlar alltså inte om någon sorts drillning där alla ska bli elitgymnaster utan det handlar i första hand om att barnen ska ha roligt och upptäcka det fina med att röra på sig.

Återigen, denna typ av barngymnastik sker inte bara i Stockholm utan man följer samma pedagogiska modell oavsett vilken stad man än är bosatt i.

Skydda ditt hem mot solen

Under sommarens heta dagar kan det vara skönt att komma hem till ett svalt hus eller lägenhet och därför ska man också i så stor grad om möjligt försöka stänga ute solen då det är som allra varmast. Detta då svalka i ett hus leder till att man sover bättre och att det – av naturliga skäl – kan vara ansträngande att vistas i ett rum som är för instängt och för varmt. I dessa lägen måste man alltså se till att man använder sig av solskydd för sitt boende och här kan valet vara antingen persienner, markiser eller solfilm och i detta val ligger mycket i vilket sorts boende man har.

Generellt kan man här säga att större hus och villor bör välja markiser – detta då denna lösning är snyggare, mer praktisk och även ger ett lyxigt intryck. Markiser är i dessa lägen mer än att bara skydda mot solen och fungerar alltså även som en billig lösning att skaffa mer karaktär till huset. Då det gäller mindre boenden så ska man här välja bland de två återstående alternativen – persienner och solfilm – och här kan man säga att valet blir lite tuffare.

Både persienner och solfilm skyddar mot solen på ett bra sätt och ger den svalka man behöver – dock så skiljer sig de båda åt i andra avseenden. Persienner är ju nämligen mobila i sitt utförande – det vill säga, du kan hissa dem både upp- och ner beroende på hur du känner det. Med solfilm så har du en mer permanent lösning som sitter kvar till dess att du bestämmer dig för att ta bort dem. Här kan alltså valet verka väldigt enkelt och ligga i favör för persienner – dessa kan man ju själv bestämma över, eller hur?

Persienner eller solfilm?

Då har man dock inte tänkt på den stora fördelen med solfilm; nämligen det faktum att dessa tillåter att man kan se ut samtidigt som de skyddar mot både sol och insyn från exempelvis grannar. Med persienner neddragna så har du ju ingen chans att se ut och det är också detta som man måste ha i åtanke. Visst, ska du vara ute en varm sommardag så spelar det ju mindre roll om persienner i boendet förblir neddragna – det blir ju dock värre om man ska vara inne i huset.

Persienner kan nämligen skapa en känsla av instängdhet och det är också därför man ser att allt fler människor börjat välja solfilm istället. Det finns alltså några klara för- och nackdelar i både alternativen och detta kan skapa lite problem – huvudsaken är dock att man verkligen gör ett val.

En sval, skön plats är av en väldigt stor vikt om man varit ute under en varm sommardag. Det ökar koncentrationen, tillför energi och ger en bättre sömn. Se till att skapa en sådan frizon i ditt hem. Välj rätt solskydd.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Skaffa bättre miljö på jobbet

En av nycklarna till en bättre trivsel – och därmed en bättre produktivitet – på jobbet handlar om att ge sina anställda de bästa möjligheterna i form av arbetsmiljö. Något som tyvärr ofta ignoreras och negligeras av arbetsgivare och som i sin tur – på grund av detta – leder till det som man inte vill; en sämre produktion, en sämre stämning och större risk för uppsägningar bland de man har anställda. Vad är det då vi menar med detta och hur kan man som arbetsgivare och företagsledare se till att de anställda man har trivs, stannar kvar och jobbar hårdare?

Jo, om vi här tar och ger några punkter som illustration till vad vi menar så kanske det kan vara enklare att följa. Vi säger inte här att dessa punkter är någon garanti för att öka produktionen, däremot så kommer de att leda till klart förbättrade förutsättningar för detta. En bättre arbetsmiljö och en bättre trivsel på arbetet gör nämligen alltid att de anställda i det långa loppet är beredda att gå den extra milen – något som varje företagsledare kan dra nytta av.

  • Städning. Se till att det hela tiden städas och att detta görs korrekt och om du märker att detta inte sköts så är det dags att byta företag. Med bra städning så kommer det även en annan aspekt som handlar om ren och skär hälsa. Har du dålig städning så kan detta leda till fler sjukdagar och en sämre hälsa bland dina anställda – något som du naturligtvis inte tjänar ett dugg på. Hellre fler städdagar än färre – det är nyckeln till trivsel.
  • Ventilation. Hur många anställda har du, hur litet kontor har du och hur ser egentligen tillförseln av ren och fräsch luft ut? Genom bättre ventilation så skapar du garanterat en bättre miljö som gör att de anställda orkar genom hela dagen. Många hus och lokaler har gammal och dålig ventilation och detta är verkligen något som man bör se över som företagsledare. Här finns det mycket pengar att hämta – se över er ventilation!
  • Skugga. Lika viktig som en god ventilation är under varma sommardagar är att det finns tillgång till skugga. Se till att skaffa persienner eller solfilm att sätta över dina fönster. Detta är även bra sett ur ett rent energiperspektiv.
  • Bjud till. Detta kanske inte är något praktiskt problem som kräver någon installation av något slag, dock så skapar det en bättre stämning på företaget. Med att bjuda till menar vi här att du uppmuntrar dina anställda att prestera och göra sitt bästa genom att stå för spontana luncher, after work eller olika sysselsättningar som sker utanför arbetstiden. En aktivitet att se fram emot är alltid uppskattat och sedan om det handlar om bowling, paintball eller ett hopp i en vindtunnel spelar ingen roll. Se kostnaden här som en investering som betalar sig längre fram.

Där hade vi fyra stycken små tips som kan leda till att ett företag – med relativt små medel – kan öka trivseln och göra att de anställda därigenom presterar bättre. De flesta av dessa kostar heller inte så mycket att genomföra och i några fall – exempelvis vid byte av ventilation – kan det också vara något som din hyresvärd ska stå för. Se över hur ditt kontrakt ser ut.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande