Anmäl ditt barn till barngymnastik

En av nycklarna till ett hälsosamt liv handlar om motion och ju tidigare man kan inse det, desto bättre är det. Vi rör oss dock tyvärr allt mindre och detta märks framförallt i större städer som exempelvis Stockholm där man under senare år blivit allt bekvämare och latare. Detta är ett problem som digitaliseringen av samhället fört med sig och som gäller alla – från barn till vuxna. Här måste vi gemensamt och inte bara i Stockholm hitta en lösning innan det är för sent. Med för sent menar vi att en sämre fysisk status för med sig följdsjukdomar som kostar samhället en massa pengar – utöver då förstås att den som drabbas får ett rent helvete, ursäkta uttrycket.

Alltså måste man redan i en tidig ålder få sina barn att inse hur en roligt det kan vara med idrott och här spelar en sak som exempelvis barngymnastik en stor roll. Med barngymnastik lär man nämligen barnen – på ett pedagogiskt sätt – att hantera sin egen kropp, att utforska sig själv, att träffa andra barn och hur roligt det verkligen är att röra på sig. I Stockholm ser man att just barngymnastik fungerar som ett utmärkt sätt som komplement till den ordinarie skolidrotten och detta är också något som verkligen behövs då den senare har drabbats av allt fler nedskärningar som i sin tur leder till betydligt sämre skolresultat även i övrigt.

Det är här våra politiker tänker fel – att idrotta ger en slags ventil där överskottsenergi får en chans att komma ut. Drar man då in på en så pass viktig sak som skolidrotten, ja då förstår man också varför föräldrar i Stockholm söker sig till andra alternativ dit vi alltså räknar barngymnastik. Att låta sina barn delta i barngymnastik någon eller några gånger i veckan ger nämligen mer harmoni även i hemmet och man slipper den stress som ett överaktivt och understimulerat barn kan föra med sig – detta inte bara i Stockholm utan i hela landet.

Barngymnastik ger alltså ett mervärde till en hel familj och detta utöver de fördelar vi nämnde ovan i form av att den fysiska- och psykiska förmågan höjs avsevärt hos barnen i fråga. Det här med barngymnastik är något som vi verkligen får hoppas att det sprids från Stockholm även till andra städer. Vem vet, kanske är det just ditt barn som är nästa Veronica Wagner?

Barngymnastik anpassas efter varje individ

Det fina med barngymnastik är att man ser till varje barns speciella behov. Barngymnastik anpassas nämligen både efter ålder samt vilka förmågor barnet har och här kan det alltså handla om att man – istället för vanligt gymnastik – kanske låter vissa barn dansa och sjunga. Det handlar alltså inte om någon sorts drillning där alla ska bli elitgymnaster utan det handlar i första hand om att barnen ska ha roligt och upptäcka det fina med att röra på sig.

Återigen, denna typ av barngymnastik sker inte bara i Stockholm utan man följer samma pedagogiska modell oavsett vilken stad man än är bosatt i.