Hem  |  Privatpersoner  |  Företag & organisationer  |  KBT  |  Om företaget  |  Kontakt
 

Privatpersoner

Det är inte ovanligt att vi någon gång i livet hamnar i kris. Kriser är en del av livet och fungerar ofta som drivkraft till en nödvändig förändring. Hur är det för dig? Upplever du vardagen som stressig och tung? Oro eller ångest?
Orsakerna till kriser är många och för det mesta reder vi ut dem själva med eller utan stöd av vänner, men ibland kan vi behöva hjälp av någon professionell person. Det kan handla om sorg efter en separation och dödsfall, stress, förlust av husdjur och ägodelar, oro och ångest, specifik fobi, livskris i samband med stora förändringar, problem med sociala kontakter eller relationer eller att du inte känner dig tillfreds trots att du har allt du behöver m.m.

 

 Samtalsterapi
Kognitiv samtalsterapi ger möjlighet att förändra din situation. Det som behövs är beslutsamhet och att du är beredd att satsa helhjärtat på att genomföra terapin. Hur många terapisessioner du behöver går inte att säga, det varierar från person till person. Hemuppgifter har en viktig roll inom KBT, det är ett sätt att testa det som tas upp under sessionerna i vardagen.
Du har mycket att vinna!
Blir din vardag påverkad på ett negativt sätt av bekymmer och problem då är det viktigt att ta tag i situationen. Att leva i situationer vi inte är nöjda med skapar stress, som kan leda till ohälsa på olika sätt som till exempel att immunförsvaret påverkas. På sikt kan sjukfrånvaro och mediciner bli dyrare än att gå i terapi. Men inte minst, livet blir jobbigare än nödvändigt om vi inte tar tag i våra problem. Kognitiv samtalsterapi är en möjlighet för dig att hantera vardagen på ett sätt som ökar din livskvalité.

     
Kognitiva Samtal Sverige
     Omtanke om  hela människan.
”…det gäller att finna en sanning som är sanning för mig...”
(S.Kierkegaard)

Annika Bäckman
info@kognitivasamtalsverige.se

©Kognitiva Samtal Sverige 2017