Hem  |  Privatpersoner  |  Företag & organisationer  |  KBT  |  Om företaget  |  Kontakt
 

Om företaget

Mottot för Kognitiva samtal Sverige är kompetens och kunnighet med omtanke om hela människan.
Målet är att hjälpa människor privat och i arbetslivet att hitta andra sätt att hantera vardagen för att minska fysisk och psykisk ohälsa. Sjukskrivningar orsakar individ, företag och samhället stora kostnader. Stress ökar risken för konflikter, som kan påverka effektivitet och produktion.
Grundidén i verksamheten är att vi alla har möjlighet att påverka vår situation och hälsa genom att lära oss nya sätt att hantera vardagen. Alldeles för många mår sämre än nödvändigt!
 
Jag som står bakom Kognitiv Samtal Sverige heter Annika Bäckman och är utbildad
kognitiv samtalsterapeut, motsvarande steg 1, och diplomerad samtalspedagog hos Contar Utbildning AB.

 
Större delen av mitt yrkesliv har jag ägnat mig åt olika former av äldreomsorg. Där har jag fått öva mig på att möta och bemöta en mängd olika människor och livsöden. Erfarenheter från vårdarbetet gav insikt om vikten av att ge människor hopp och att se till helheten. Äldreomsorgsarbetet gav en gedigen erfarenhet och kunskap i att ge stöd utifrån individens situation och behov.
 
Intresset för personlig utveckling, viljan att hjälpa människor att må bra på jobbet och hemma, samt ett samhällsintresse ledde också fram till cirkelledarutbildning och cirkeluppdrag i Konstruktiv konflikthantering. Periodvis har jag även erbjudit friskvårdsaktiviteter, så som avslappning och rörelsemeditation på olika orter i Sverige.

All verksamhet i företaget sker under sekretess.
 
Medlem i Svenska föreningen för kognitiva beteendeinriktade terapier (sfKBT) och Contar Terapeuterna(CT)

Välkommen att kontakta företaget för mer information!
Mail: info@kognitivasamtalsverige.se
Telefon: 0708-88 12 66
     
Kognitiva samtal Sverige
     Omtanke om hela människan.
 

Annika Bäckman
info@kognitivasamtalsverige.se

©Kognitiva Samtal Sverige 2017