Hem  |  Privatpersoner  |  Företag & organisationer  |  KBT  |  Om företaget  |  Kontakt
 

Företag & organisationer

Hur ser det ut hos er? Frånvaro eller oro som påverkar resultatet? Ohälsa bland personal och medarbetare gör arbetet mer ineffektivt och kan skapa stress och otrivsel på arbetsplatsen, vilket kan leda till konflikter.
 
Kognitiva samtal Sverige erbjuder flexibla lösningar, vilka kan bidra till att öka frisktalen och trivseln på arbetsplatsen, som ett komplement till företagshälsovården. Personal som trivs gör ett bättre jobb. Vi jobbar med att lyfta det egna ansvaret för sin hälsa. Orsakerna till ineffektivitet kan vara många till exempel bristande kommunikation, osynliga konflikter, stress på grund av obalans mellan arbete och fritid, otydlig arbetsorganisation m.m.
 
En engagerad medarbetare ger vinst på sikt, det är en god investering för framtiden. En god stämning i organisationen ökar motivation och engagemang.

 
En engagerad medarbetare ger vinst på sikt, det är en god investering för framtiden.
En god stämning i organisationen ökar motivation och engagemang.

Kognitiva samtal Sverige erbjuder arbetsgivare, dess anställda och organisationer:
- Workshop - Stresshantering för minskad sjukfrånvaro.
– Föredrag/kurs Konstruktiv konflikthantering.
– Flexibla kundanpassade lösningar.

Välkommen att höra av er för mer information!
 
     
Kognitiva samtal Sverige
     Omtanke om hela människan.
 

Annika Bäckman
info@kognitivasamtalsverige.se

©Kognitiva Samtal Sverige 2017