Hem  |  Privatpersoner  |  Företag & organisationer  |  KBT  |  Om företaget  |  Kontakt
 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Detta är en form av psykoterapi som bygger på ett samarbete mellan terapeut och klient. Vi fokuserar mest på situationen just nu. Men för att terapeuten ska kunna få förståelse för grundorsaken är det viktigt att klienten berättar sin bakgrundshistoria. Därefter utgår man från det problem som är aktuellt för att gemensamt finna lösningar. Utgångspunkten för metoden är att vi kan lära oss nya sätt att hantera livet.
Denna form av terapi utgår från sambandet mellan tanke, känsla och beteende. Ohjälpsamma/dysfunktionella tankar kan ställa till det för oss och orsaka problem, dessa tankar är omedvetna men får oss att reagera och agera.
 Efter att ha identifierat de ohjälpsamma tankarna kan arbetet med att finna andra mer funktionella tankar påbörjas.

 
 
Under de första terapisessionerna samlas bakgrundsfakta in, därefter sätter klient och terapeut upp ett mål för terapin. Klienten får ofta en hemuppgift vid varje session, dessa utformas tillsammans utifrån problemet och terapimålet. Under terapiperioden görs utvärderingar för att se att arbetet leder mot målet.
Hur många terapisessioner som behövs varierar från person till person och typ av problem.

     
Kognitiva samtal Sverige
     Omtanke om hela människan.
 

Annika Bäckman
info@kognitivasamtalsverige.se

©Kognitiva Samtal Sverige 2017